GPS

De GPS-routes op deze site zijn gratis te downloaden en te gebruiken. Ze zijn gemaakt met, ondertussen, oudere kaarten. Daarom is het belangrijk om de routes te laten herberekenen. Zie kader hiernaast. Wij wijzen u erop dat het downloaden en rijden van onderstaande ritten geheel voor uw eigen  verantwoording en risico is en dat de MC Roadrunner geen enkele aansprakelijkheid  aanvaard op welke wijze dan ook.

Middagritje (134km richting Zeeland)

Rondje Beek (121 km om Prinsenbeek heen)

Rondje Bergen op Zoom (103km richting Bergen op Zoom)

Rondje Breda (107km om Breda heen)

Rondje Minderhout (95 km richting Minderhout (België)

30 jaar bestaan Engeland

1 Start Mapsource en kies voor "Edit\Preferences"

2 Kies voor tabblad "Routing" en neem de settings over zoals hier voor mapsource en hier voor basecamp zijn aangegeven

3 Kies voor tabblad "Position" en kies voor Grid : Lat/Lon hddd'mm'ss.s''

Dupliceren & herberekenen
1 Open route in MapSource. Geef rechterklik op route en kies voor "Duplicate Route". Het duplicaat krijgt automatisch een naam toegekend (vaak 'van beginpunt tot eindpunt')

2 Verander de naam van het duplicaat, middels een rechterklik op de route en kies voor "Route properties".

3 Zet `Autoname` uit en vul jouw naam in.

4 Herbereken de route voor je eigen kaartversie, middels een rechterklik op het duplicaat en kies voor "Recalculate route".

5 De route wordt nu gehercalculeerd.

6 Nu dien je de herberekende route te controleren of die gelijk ligt met het origineel. Zo niet dan gelijk maken middels de "Routebutton" en vervolgens opslaan.

7 Mijn Route naar de Garmin sturen. Let op: ALLE ROUTES IN HET MAPSOURCE SCHERM WORDEN NAAR DE GARMIN GESTUURD. Let op dat je het orgineel verwijdert.

8 De route wordt nu gekopieerd naar de Garmin.

9 De route staat nu op de Garmin. Controleer de route in de Garmin: controleer lengte, aantal via punten en bekijk de route.

Ons motto is "vrijheid-blijheid”