Geschiedenis

De eerste plannen voor het oprichten van een motorclub zijn ontstaan door een paar dorpelingen. Zij kwamen elkaar regelmatig tegen in een Prinsenbeeks café. Waarschijnlijk onder het genot van een aantal biertjes bleek dat ze een gezamenlijke passie hadden, namelijk motor rijden. Steeds vaker gingen daarom de gesprekken over motoren en motorrijden. De eerste afspraken om gezamenlijk te gaan toeren werden gemaakt. De inmiddels bevriende motorrijders gingen na verloop van tijd ook allerlei evenementen bezoeken. Het duurde dan ook niet lang voordat enkele motorrijders het idee opperden om een motorclub op te gaan richten. Zo kwam het dat er een Prinsenbeekse motorclub bij het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel werd ingeschreven. Op 16 Maart 1981 werd het een voldongen feit: MC Roadrunner ziet als motorclub het levenslicht. De notariële akte vermeld dat de club is opgericht door Marinus Franken, zijn echtgenote Catarina Franken/van Peer en Dre Gelens. Als getuige heeft Adrie Verdaasdonk getekend. Het clubje bestond na de oprichting uit ongeveer 15 leden. Er werden steeds vaker ritten en activiteiten georganiseerd waar leden aan konden deelnemen. In het begin werd de motorsport en het bekijken daarvan nog flink gepromoot, maar na een paar jaar bleek het toeren toch de core-business te worden. Het toenmalige bestuur ging ook ritten organiseren voor niet leden. Hier is onze huidige Roadrunnerrit uit voortgevloeid. Tijdens het bestaan van MC Roadrunner had de club in diverse plaatselijke horecagelegenheden zijn domicilie. In het verleden was al eens onderzocht of we als vereniging een eigen clubhuis konden exploiteren. Dit bleek echter niet rendabel te zijn. Naar ieders volle tevredenheid vinden we nu ons toevluchtsoord bij café 't Veehandelshuis. Het ledenaantal heeft als hoogtepunt 118 leden gekend. Helaas bestond dit aantal uit een deel “sponsors” die bijna nooit aan een evenement deelnamen. Op dit moment hebben we een stabiel aantal leden van rond de 50 mensen van verschillende pluimage.

 

Ons motto is "vrijheid-blijheid”